На овој страни дати су закони Републике Србије који су диретно везани за енергетику, јавна предузећа, комуналне делатности, планирање и изградњу, ефикасно коришћење енергије и друго.


 

Закон о енергетици

Преузмите фајл. PDF, 1.09 MB

Закон о ефикасном коришћењу енергије

Преузмите фајл, PDF, 1.03 MB

Закон о јавним предузећима

Преузмите фајл, PDF, 0.5 MB

Закон о комуналним делатностима

Преузмите фајл, PDF, 0.5 MB

Закон о планирању и изградњи

Преузмите фајл, PDF, 0.97 MB

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

Преузми фајл, PDF, 0.6 KB

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

Преузми фајл, PDF, 2.8 MB

Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790