На овој страни дати су закони Републике Србије који су диретно везани за енетгетику, јавним предузећима, комуналним делатностима, планирању и изградњи, ефикасном коришћењу енергије и друго.


Закон о енергетици

Преузмите фајл. PDF, 1.09 MB

Закон о ефикасном коришћењу енергије

Преузмите фајл, PDF, 1.03 MB

Закон о јавним предузећима

Преузмите фајл, PDF, 0.5 MB

Закон о комуналним делатностима

Преузмите фајл, PDF, 0.5 MB

Закон о планирању и изградњи

Преузмите фајл, PDF, 0.97 MB

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

Преузми фајл, PDF, 0.6 KB

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

Преузми фајл, PDF, 2.8 MB