У случају да стамбени објекат поседују два или више власника (углавном у ситуацијама након оставинске расправе) приликом подношења захтева за искључење са система даљинског грејања, потребно је да сви власници поднесу исти.
Искључење са система се обавља у временском периоду између две грејне сезоне, од маја до краја августа. Подношење захтева треба обавити најкасније до 20. августа.

Такса за искључење за станове старије градње износи 11.390,00 динара и подразумева излазак на терен наших радника службе дистрибуције и уклањање грејних тела, док је за зграде новије изградње код којих се врши пломбирање вентила, висина таксе 5.790,00 динара.

За све додатне информације које су у вези са искључењем, доласком радника на адресу становања ради утврђивања могућности искључења, али и о цени наплате таксе, у зависности од типа градње (новоградња или зграде старије изградње), можете се обратити нашој служби Наплате и потраживања која се налази на 5. спрату Дома синдиката или лично, шефу службе господину Зорану Гојковићу, позивом на број
037/454-750.

Прликом подношења захтева за искључење треба доставити копију очитане личне карте, као и доказ о власништву стана.
Такса за искључење за станове старије градње износи 11.390,00 динара и подразумева излазак на терен наших радника службе дистрибуције и уклањање грејних тела, док је за зграде новије изградње код којих се врши пломбирање вентила, висина таксе 5.790,00 динара.

Овде можете преузети модел Захтева за искључење са топлификационог система.

Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790