Контакт

Јавно комунално предузеће за проузводљу и дистрибуцију топлотне енергије "ГРАДСКА ТОПЛАНА" - Крушевац

Телефони

Централа: 037/426-482
Рекламације: 037/447-790
Бесплатни позови: 0800 035 037

Адреса

Мике Стојановића 13
37000 Kрушевац

Е пошта

info@gradskatoplanaks.com

Поставите нам питање, дајте предлог или критику.

Локације где можете платити рачун за грејање

Партизанских курира

037 / 422-107

Расадник

037 / 422-107

Уједињене нације

037 / 454-750