Kontakt

JKP “Gradska toplana”, Jasicki put bb, 37000 Kruševac
Gradska toplana – centrala: 037/426-482
Služba distribucije – reklamacije: 037/447-790
Služba naplate – Dom sindikata, V sprat: 037/441-255
Blagajna u ul. Partizanskih kurira: 037/422-107
Blagajna u naselju Rasadnik: 037/443-627
Blagajna u naselju UN: 037/454-750

E-mail adresa:

Gradska toplana

jkpgtoplanaks