Javne Nabavke

Otvoreni postupak
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA (15/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
GRAĐEVINSKI RADOVI na vrelovodnoj mreži u Kruševcu ponovljeni
postupak za Partiju 2 Građevinski radovi za krpljenje – asfaltiranje trotoara i
kolovoza nakon intervencija na vrelovodnoj mreži (13/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
USLUGA PRIPREME ENERGENATA (12/21)
Javni poziv – preuzmite ovde
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
SERVIS I BAŽDARENJE (OVERA) MERILA UTROŠKA TOPLOTNE ENERGIJE (11/21)
Javni poziv – preuzmite ovde
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
PREDIZOLOVANE CEVI I ELEMENTI
za rekonstrukciju toplovodne mreže za osnivača (10/21)
Javni poziv – preuzmite ovde


Otvoreni postupak
MAŠINSKI MATERIJALI (9/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
USLUGA PREVOZA ZAPOSLENIH (8/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (7/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
PREDIZOLOVANE CEVI I ELEMENTI (6/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
GRAĐEVINSKI RADOVI na vrelovodnoj mreži u Kruševcu (5/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
GORIVA ZA MOTORNA VOZILA (4/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
ELEMETNI ZA VODOVOD I GREJANJE (3/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
ELEKTRIČNA ENERGIJA (2/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
CIRKULACIONE PUMPE I REZERVNI DELOVI (1/21)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – Partija 6 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – Partije 1, 3, 4, 5 i 7 – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
USLUGE MOBILNE TELEFONIJE (23/20)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I LICA (22/20)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – P1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – P2 – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
REMONT STRELE SKIPA FIAT HITACHI (21/20)
Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
USLUGA PRENOSA PODATAKA
komunikacija toplotnih stanica i kotlarnica (19/20)
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
REMONT VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA (19/20)
Ponovljeni postupak za Partiju 1 – Remont građevinskih mašina ULT 160
Javni poziv – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
REMONT VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA (18/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde ZIP
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 6 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 7 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA (17/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – Partija 1 – preuzmite ovde ZIP
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
REMONT KOTLOVSKOG POSTROJENJA U KOTLARNICI “PRNJAVOR” (15/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF
Obavestenje o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
SERVISIRANJE GORIONIKA I GASNE OPREME (14/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
UREĐAJ ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE (16/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
REZERVNI DELOVI ZA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE (13/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde ZIP
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
NABAVKA ELEMENATA ZA POGON REŠETKE KOTLA (12/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
ULJA I MAZIVA (11/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
TEHNIČKI GASOVI (10/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
HIDRAULIČNI UDARNI ČEKIĆ ZA SKIP (09/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – IZMENJENA – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
GRAĐEVINSKI RADOVI (04/2020)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
PREDIZOLOVANE CEVI I ELEMENTI (03/2020)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGA PREVOZA ZAPOSLENIH (08/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGA PRIPREME ENERGENATA (07/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
GORIVA ZA MOTORNA VOZILA (06/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
MAŠINSKI MATERIJALI (05/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (04/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
ELEMENTI ZA VODOVOD I GREJANJE (03/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI ZA
ŠTAMPAČE I FOTOKOPIR APARATE (02/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde ZIP
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
GRAĐEVINSKI RADOVI
na vrelovodnoj mreži u Kruševcu (02/2020)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
ELEKTRIČNA ENERGIJA (01/2020)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde XLS
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
NABAVKA HEMIKALIJE ZA KONDICIONIRANJE VODE U SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA (01/20)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE (22/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I LICA (21/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1- preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
PRENOS PODATAKA (19/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
PREVOZ MAZUTA (20/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
ARMATURA (18/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4 – preuzmite ovde PDF


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za javnu nabavku
RADOVI NA SANACIJI TREĆE PROMAJE NA KOTLU
“VITOMAX 200″ U KOTLARNICI RASADNIK (05/2019)
Obaveštenje o pokretanju postupka – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA (17/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – Partija 1 – preuzmite ovde ZIP
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 2 – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka velike vrednosti
REMONT KOTLOVA U DISLOCIRANIM KOTLARNICAMA (04/2019)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
NABAVKA POLOVNOG KAMIONA (16/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
CIRKULACIONE PUMPE I REZERVNI DELOVI (15/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Partija 5 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Partija 4 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Partija 6 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 6 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
REMONT RADNIH KOLA VENTILATORA DIMNIH GASOVA I PRIMARNIH VENTILATORA (14/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA (13/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
ULJA I MAZIVA (11/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
TEHNIČKI GASOVI (12/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
PREVOZ ZAPOSLENIH JKP “GRADSKA TOPLANA” KRUŠEVAC (10/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
IZRADA IDEJNOG REŠENJA REKONSTRUKCIJE -
SANACIJE VRELOVODNIH KOTLOVA VKR-30 (9/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – izmenjena – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGA PRIPREME ENERGENATA (8/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
PREDIZOLOVANE CEVI I ELEMENTI (3/2019)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenju ugovora – broj 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenju ugovora – Narudžbenica br. 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenju ugovora – broj 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenju ugovora – Narudžbenica br. 2 – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
REMONT KOTLOVA (2/2019)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – izmenjena – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
PUMPE ZA MULJNU I PESKOVITU VODU (7/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
GRAĐEVINSKI MATERIJALI (6/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
ELEMENTI ZA VODOVOD I GREJANJE (5/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
MAŠINSKI MATERIJALI (4/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
GORIVA ZA MOTORNA VOZILA (2/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIR APARATE (3/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde ZIP
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
ELEKTRIČNA ENERGIJA (01/2019)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde XLS
Konkursna dokumentacija – izmenjena – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
GRAĐEVINSKI RADOVI
na vrelovodnoj mreži u Kruševcu (1/19)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE (26/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGA ŽELEZNIČKOG PREVOZA UGLJA (25/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – izmenjena – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – prijava – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za javnu nabavku
KAMIONSKI PREVOZ UGLJA
na relaciji Lučani-Kruševac (24/18)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I LICA (23/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – izmenjena – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 PDF


Otvoreni postupak
REMONT KOTLOVA
Prethodno obaveštenje PDF


Javna nabavka male vrednosti
USLUGE PRENOSA PODATAKA (22/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF


Javna nabavka male vrednosti
REMONT VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA (21/18)
- ponovljeni postupak -
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 6 PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5 PDF


Javna nabavka male vrednosti
PREVOZ MAZUTA SREDNJEG-S
na relaciji Pančevo – Kruševac (20/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF


Javna nabavka male vrednosti
ARMATURA (19/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – izmenjena – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
RADNA KOLA PUMPI U CTI (18/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF


Javna nabavka male vrednosti
RADOVI NA SANACIJI SISTEMA ZA ODVOĐENJE DIMNIH GASOVA (17/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
REMONT VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA (16/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje obustavi postupka – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje obustavi postupka – Partija 4 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje obustavi postupka – Partija 5 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje obustavi postupka – Partija 6 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
REZERVNI DELOVI ZA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE (15/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog – čitač saobraćajne dozvole – preuzmite ovde ZIP
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
REMONT ARMATURA (14/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje obustavi postupka – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje obustavi postupka – Partija 2 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA (13/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Prilog konkursnoj dokumentaciji – Partija 1 – preuzmite ovde ZIP
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 2 – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 3 – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 4 – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
OVERAVANJE (BAŽDARENJE) I SERVIS MERILA TOPLOTNE ENERGIJE (12/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
REMONT KOTLOVA (05/2018)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF
Pitanje i odgovor br. 2 – preuzmite ovde PDF
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Odluka o obustavi postupka – Partija 1 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
MAŠINSKI RADOVI
na montaži toplovoda u ulicama Takovska, Nemanjina,
i ugao Dušanove, Jug Bogdanove i Balkanske (04/2018)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (65 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (417 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
PREDIZOLOVANE CEVI I ELEMENTI (03/2018)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (68 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (410 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Otvoreni postupak
GRAĐEVINSKI RADOVI (02/2018)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (68 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (429 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
ULJA I MAZIVA (11/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (66 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (341 KB)
Pitanje i odgovor broj 1 – preuzmite ovde PDF (158 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (258 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF (681 KB)


Javna nabavka male vrednosti
PREVOZ ZAPOSLENIH JKP “GRADSKA TOPLANA” KRUŠEVAC (10/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (68 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (335 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (267 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF (683 KB)


Javna nabavka male vrednosti
REZERVNI DELOVI ZA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE (09/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (67 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (409 KB)
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde ZIP (864 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (468 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF (679 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF (679 KB)


Javna nabavka male vrednosti
PREDIZOLOVANE CEVI I ELEMENTI (08/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (67 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (375 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (293 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF (683 KB)


Javna nabavka male vrednosti
GORIVA ZA MOTORNA VOZILA (07/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (65 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (342 KB)
Pitanje i odgovor br. 1 – preuzmite ovde PDF (579 KB)
Konkursna dokumentacija – izmenjena – preuzmite ovde PDF (345 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (316 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF


Javna nabavka male vrednosti
IZRADA KAVEZA ZA SKLADIŠTENJE BOCA TEHNIČKIH GASOVA (06/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (80 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (364 KB)
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde ZIP (2 MB)
Odluka o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF (308 KB)
Obaveštenje o obustavi postupka – preuzmite ovde PDF (619 KB)


Javna nabavka male vrednosti
TEHNIČKI GASOVI (05/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (69 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (310 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (385 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF (674 KB)


Javna nabavka male vrednosti
KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIR APARATE (04/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (79 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (334 KB)
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde ZIP (714 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (921 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 – preuzmite ovde PDF (683 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 – preuzmite ovde PDF (683 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 – preuzmite ovde PDF (683 KB)


Javna nabavka male vrednosti
ELEMENTI ZA VODOVOD I GREJANJE (03/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (67 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (407 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (360 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF (675 KB)


Javna nabavka male vrednosti
MAŠINSKI MATERIJALI (02/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (67 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (544 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (795 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – preuzmite ovde PDF (675 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – preuzmite ovde PDF (675 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 – preuzmite ovde PDF (675 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4 – preuzmite ovde PDF (675 KB)


Javna nabavka male vrednosti
GRAĐEVINSKI RADOVI na vrelovodnoj mreži u Kruševcu (01/18)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (66 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (443 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (625 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 – preuzmite ovde PDF (665 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 – preuzmite ovde PDF (665 KB)


Otvoreni postupak
ELEKTRIČNA ENERGIJA (01/2018)
Poziv za podnošenje ponuda – preuzmite ovde PDF (66 KB)
Konkursna dokumentacija – preuzmite ovde PDF (390 KB)
Prilog konkursnoj dokumentaciji – preuzmite ovde XLS (155 KB)
Odluka o dodeli ugovora – preuzmite ovde PDF (413 KB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – preuzmite ovde PDF (700 KB)
Odluka o izmeni ugovora – preuzmite ovde PDF
Odluka o izmeni ugovora – preuzmite ovde PDF