Ценовник грејања

На основу решења Градског већа града Крушевца од 13.10.2020. године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Градска топлана Крушевац од 15.09.2020. године о формирању цена производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом као и усаглашавања са методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и то:

1а. Цена производње и испоруке топлотне енергије за купце код којих постоји техничка могућност за појединачна мерења и наплату по потрошњи у висини:

I. Варијабилни део цене
– стамбени простор – тарифна група 1 (Tf1) – 5,53 din/kwh
– пословни простор – тарифна група 2 (Tf2) – 6,91 din/kwh

II. Фиксни део цене
– стамбени простор – тарифна група 1 (Tf1) – 44,95 din/kwh
– пословни простор – тарифна група 2 (Tf2) – 56,19 din/kwh

1б. Цена производње и испоруке топлотне енергије за купце код којих НЕ постоји техничка могућност за појединачна мерења и наплату по потрошњи у висини:

– стамбени простор – тарифна група 1 (Tf1) – 99,48 din/m2
– пословни простор – тарифна група 2 (Tf2) – 124,35 din/m2


Бесплатан позив на
0800 035 037

Рекламације
037 447 790